Friday, April 20, 2018

​પ્રેમની એ કુંપણ....

પ્રેમની એ કુંપણ ફરી ફુટી આજે,
જીદ એ બધી પાછળ છુટી આજે.

ઘૂંઘડાઇ મર્યુ છે જે આજ સુધી,
એ દિલે મજા ખુબ લૂંટી આજે.

છુટી છવાઇ એ આંગળીયો પણ,
ભેગી મળી ને થઇ મુઠ્ઠી આજે.

બાંધી રાખી’તી જે ખુબજ બળથી,
ર્હદયની એ પાર પણ તૂટી આજે.

કાન ઘરી બેઠો’તો કયારનોય રાહ પર,
પગરવ સાંભરી કે દોટ મૂકી આજે.

લખવુ હતું ઘણું આ પ્રસંગે “રાહી”,
ખાણ મારા શબ્દોનીય ખૂટી આજે.

~ મહેશ ચૌધરી, “રાહી”

પ્રશ્ન ?

મનખો અવતાર કેમ મળ્યો તને?
આવો શું પ્રશ્ન ક્યારેય થયો તને?

સફરતા નિષ્ફળતા અને આ ભાગદૌડ,
એનો શું અંત ક્યાંય જડ્યો તને?               

માર્ગ તો ઘણા મળશે ને ઘણા સાથી પણ,
મનને ટાઢક આપે એ સાથ જડ્યો તને? 

રહીયે ભલેને બહુ વ્યસ્ત તું ને હું પણ,
જુની વાતોનો પડઘો કાને પડ્યો તને?

તું શીવ છે સુંદર છે ને મનનો રાજા છે,
આવો અભિપ્રાય બીજે શું મળ્યો તને?

    ~ મહેશ ચૌધરી “રાહી”

ફકત એક સ્મીત પાછળ....


ફકત એક સ્મીત પાછળ શું દદ‌ઁ છુપાવ્યા છે અમે!
બાંધી પાર પાંપણની નયનના નૂર દબાવ્યા છે અમે.

થઇ છે દશા દયનીક અરે એ તો વાત છે આજની!
કરુ જો વાત કાલની તો હિમાલય જુકાવ્યા છે અમે.

લાગે તનહા રાત એનો હવે દિલને કોઇ ગમ નથી
દિવસો એમની જુલ્ફ હેઠળ કૈં વિતાવ્યા છે અમે.

વીસરી ગયા બધુજ તમે તો આંખના એક પલકારે
સ્મીત તમારુ પ્રીત અમારી ને ગીત ભુલાવ્યા છે અમે.

થોડી મળી આગ રાહ પર તો થોડીક મળી શીતરતા,
ફુલોથી વઘુ બાહોમાં ‘રાહી’ કાંટા સમાવ્યા છે અમે.

~ મહેશ ચૌધરી, “રાહી”

Sunday, March 11, 2018

જોઇ દાવ​-પેચ દુનિયાના.....

જોઇ દાવ​-પેચ દુનિયાના હ્રદય  આ ગભરાય છે,
કર્યા કાન બંધ છતા સ્વાર્થ ના પડઘા સંભરાય છે.

રહી જગ જાહેર જેને વિતાવ્યુ  છે આખું જીવન ,
જોઇ ભીડ લોકોની આજ એ ખૂણે જઇ સંતાય છે.

સ્વજન બની ફરે છે મારા ચોફેર જે લોકો,
ભીતર એમના ઝાંકુ તો બસ‌ નફરત જ છલકાય છે.

અનેક વાગ્યા છે કાંટા, આ જીવન કેરા સફરમાં,
મળે જો રાહ પર ફૂલ તો પણ મન મારું શંકાય છે.

તોયે કરુ છુ આભાર તારો, ઓ જાલિમ દુનિયા,
તમારા જ પ્રતાપે "રાહી” થી ગઝલ આવી લખાય છે.

~ મહેશ ચૌધરી, “રાહી”

Monday, April 10, 2017

ચાહ

ઘેરાય છે વાદળ ને મેહ ગાજે તો છે
ના વરસે તોયે વરસશે એમ લાગે તો છે.

જીવનની ભાગદોડથી થાકી ગણીવાર,
હરવું તે સ્મિત મન ચાહે તો છે.

હઝારોની ભીડમાં પણ લાગે તનહાઈ કેમ!
મારો હાથ તારો સાથ માંગે તો છે

સદીઓથી સૂતી જે લાશ કફનમા,
પગરવ સાંભરતા જાગે તો છે

ગમે તેમ બચાવવા ચાહો તમે પણ,
વાગવાના ઘા દિલને વાગે તો છે

વરસે ભલે મેહ આંખ મીંચીને,
લાગવાની હોય આગ ત્યાં લાગે તો છે.

પહોંચવા કરે ભલે  ઘણા પ્રયત્નો,
મૃગથી મૃગજળ દૂર ભાગે તો છે.

~ મહેશ ચૌધરી, “રાહી”

Thursday, August 25, 2016

મનની વાત

મનમાં હતી જે વાત કોને કહું?
સુની લાગે કેમ રાત કોને કહું? 

પૂછ પૂછ તો સૌ કોઈ કર્યા કરે છે પણ 
સાંભરે ના કોઈ જવાબ, તો કોને કહું? 

કર્યો છે બદનામ જે રીત થી દુનિયા એ,
નથી આદમી એટલો હું ખરાબ, કોને કહું? 

રંક ગણી બેઠા મને મારી એક હાર પર,
હતો હું પણ એક નવાબ, કોને કહું?

મીલનનુ એ દ્રશ્ય હજી તાજુ છે આંખમાં,
કોના જોયા હતા ખ્વાબ, કોને કહું?

મયખાના  નો અર્થ પણ ન્હોતો ખબર આમતો,
પીતો થયો હોઈશ કેમ શરાબ, કોને કહું?

~ મહેશ ચૌધરી, “રાહી”

Tuesday, May 3, 2016

આ ગામ આપણું.

વર્ષોથી તરસ્યા હ્રીદય ને આજ 
દઈ ગયું એક જામ, આ ગામ આપણું.

છે વડ વિશાળ એક ને ઘટા એની અંધારી
લે સવ જ્યાં કાલીનું નામ, આ ગામ આપણું. 

પ્રભાતે લે સવ રામ નું નામ ને ભજન ગુંજે
જ્યાં થાતા શામ, આ ગામ આપણું.

શહેર ની ભીડમાં બેચેન બની મન 
ચહે જે એકજ ઠામ, આ ગામ આપણું.

છુ ઉભો આજ ગામ ભાગોર ને જોવું છુ
ફરી એ દેવોના ધામ, આ ગામ આપણું.

~ મહેશ ચૌધરી, “રાહી”

​પ્રેમની એ કુંપણ....

​ પ્રેમની એ કુંપણ ફરી ફુટી આજે, જીદ એ બધી પાછળ છુટી આજે. ઘૂંઘડાઇ મર્યુ છે જે આજ સુધી, એ દિલે મજા ખુબ લૂંટી આજે. છુટી છવાઇ એ...